เคารพธงชาติ/Trang Sport Day/สวมใส่ผ้าไทย

  เคารพธงชาติ/Trang Sport Day/สวมใส่ผ้าไทย ร่วมใสใจสิ่งแวดล้อม
  กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน
กิจกรรม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "Trang Sport Day" ทุกวันพฤหัสบดี ของทุกเดือน
กิจกรรมสวมใส่ผ้าไทย ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย ปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
  Download รายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ : เคารพธงชาติ/Trang Sport Day/สวมใส่ผ้าไทย
[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 16:00 น. ]