กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม


รายละเอียด :
    

 ตามโครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

บ้านที่ดำเนินการช่วยเหลือปรับปรุงและซ่อมแซม  จำนวน  2  หลัง  ดังนี้

1.นายมะลิยา  หลำหลง  บ้านเลขที่  51  หมู่ที่  4  บ้านน้ำราบ  ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

2.นายบัวพันธ์  บุญเต็ม  บ้านเลขที่  123  หมู่ที่  5  บ้านทุ่งค่าย ตำบลบางสัก  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่  23  กันยายน  2562  คณะกรรมการประเมินตามโครงการดังกล่าวพร้อมผู้นำในท้องที่  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานพร้อมสำรวจความพึงพอใจของผู้ได้รับการช่วยเหลือ  

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562    อ่าน 60 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**