กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกรายละเอียด :
    

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

ระหว่างวันที่  15  มิถุนายน  -  30  สิงหาคม  2562

ณ  พื้นที่ตำบลบางสัก

-กิจกรรมอบรมให้ควมรู้

-กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก

-กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายและแจกทราบอะเบส

-กิจกรรมพ่นหมอกควัน

-กิจกรรมติดตั้งป้ายประชสัมพันธ์แต่ละหมู่บ้าน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562    อ่าน 34 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**