กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : ครอบครัวร่มเย็นของจังหวัดตรัง ประจำปี 2563 ในพื้นที่ตำบลบางสัก
รายละเอียด :
    

 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประภาส ทิพย์อรรถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบางสัก และเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2563 ณ อาคารธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สำหรับครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็น รวมทั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2563 มีดังนี้

ครอบครัวร่มเย็นของจังหวัดตรัง ประจำปี 2563 ในพื้นที่ตำบลบางสัก จำนวน 1 ครอบครัว ได้แก่ครอบครัว นายสมใจ นางอารม แก้วพิทักษ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อยู่บ้านเลขที่ 95/3 หมู่ที่ 5 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ส่วนบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวของจังหวัดตรัง ประจำปี 2563 ในพื้นที่ตำบลบางสัก จำนวน 1 คน ได้แก่ นายประมวล อัตกลับ ประกอบอาชีพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อยู่บ้านเลขที่ 83/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564    อ่าน 78 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**