สภาเด็กและเยาวชนตำบลบางสัก
กิจกรรม : กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลน

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

รายละเอียด :
    วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสวาสดิ์ สะหมาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน กิจกรรม จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลย" ณ บ้านควนตุ้งกู หมู่ที่ 3 ต.บางสัก โดยมีกลุ่มเป้าหมายสภาเด็กและเยาวชน ต.บางสัก คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน ต.บางสัก ผู้นำชุมชน และพนักงาน จนท.อบต.บางสัก
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565   อ่าน 20 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**