สภาเด็กและเยาวชนตำบลบางสัก
กิจกรรม : โครงการสภาเด็กและเยาวชนรวมพลังป้องกันวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

รายละเอียด :
    วันที่ 26 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก จัดทำโครงการสภาเด็กและเยาวชนรวมพลังป้องกันวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนอำเภอกันตัง ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง กรมกิจการและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564   อ่าน 16 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**