งานโครงสร้างพื้นฐาน
กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล(Cape Seal)สายทุ่งค่าย-ควนกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบางสัก

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

รายละเอียด :
    โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล(Cape Seal)สายทุ่งค่าย-ควนกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ระยะทาง 340 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040 ตารางเมตร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2563   อ่าน 93 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**