งานกิจการประปา
กิจกรรม : ช่วยเหลือความเดือนร้อนของประชาชนน้ำประปา

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

ชื่อรูปภาพ :

รายละเอียด :
    ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่และพนังาน อบต.บางสัก ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเื่องของน้ำประปาในพื้นที่ตำบลบางสัก
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565   อ่าน 5 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**