ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ(ร่าง)ข้อบัญญัติ อบต.บางสักการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562
  รายละเอียด : แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ(ร่าง)ข้อบัญญัติ อบต.บางสักการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 40 คน