ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ(ร่าง)ข้อบัญญัติ อบต.บางสัก การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562
  รายละเอียด : แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ(ร่าง)ข้อบัญญัติ อบต.บางสัก การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน