ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างทท้
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างทท้า
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน