ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง แจ้งการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาออก หมู่ที่ 4 ตำบลบางสัก อำภอกันตัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง แจ้งการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาออก หมู่ที่ 4 ตำบลบางสัก อำภอกันตัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน