ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง แจ้งการตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายพรุพลูหนัง - ห้วยต้นเตย หมูที่ 2 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง แจ้งการตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายพรุพลูหนัง - ห้วยต้นเตย หมูที่ 2 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน