ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจำนวน 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจำนวน 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน