ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การลงทะเบียนรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ของ อบต.บางสัก
  รายละเอียด : การลงทะเบียนรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ของ อบต.บางสัก
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เอกสารในการลงทะเบียน
1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อบต.บางสัก
โทร.075-292311 ต่อ 16
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน