ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน
(สำหรับคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ซึ่งทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบางสักเป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป)
***รายละเอียดตามไฟล์แนบ***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 64 คน