ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง แจ้งการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.70-004 สายบ้านควนล้อน – บ้านทุ้งค่าย ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำราบ ตำบลบางสัก
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง แจ้งการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.70-004 สายบ้านควนล้อน – บ้านทุ้งค่าย ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำราบ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน