ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 50 คน