ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องการเปิดเผยราคากลางจำนวน 7 โครงการ
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องการเปิดเผยราคากลางจำนวน 7 โครงการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน