ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน