ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.บางสัก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน