ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต. เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 40 คน