ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 54 คน