ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
ขอประชาสัมพันธ์ชาวตำบลบางสักที่เลี้ยงสุนัขและแมว "การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว"
เริ่มขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
และเริ่มฉีดวัคซีนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 19 -23 กรกฎาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อบต.บางสัก
โทร. 075292311
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน