ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.บางสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 25664
  รายละเอียด : ประกาศ อบต.บางสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 50 คน