ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ผลการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 ม.ค. 2563
2 ประกาศ ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
07 ม.ค. 2563
3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
24 ธ.ค. 2562
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
28 พ.ย. 2562
5 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
22 พ.ย. 2562
6 การลงทะเบียนรับบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ของ อบต.บางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 พ.ย. 2562
7 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
07 ต.ค. 2562
8 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 พ.ค. 2562
9 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 พ.ค. 2562
10 แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ(ร่าง)ข้อบัญญัติ อบต.บางสักการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
13 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18