ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 ธ.ค. 2563
2 ประกาศ เรื่องรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
16 ต.ค. 2563
3 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
15 ต.ค. 2563
4 ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
12 ต.ค. 2563
5 ประกาศ อบต.เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
105
06 ส.ค. 2563
6 ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
149
21 ก.ค. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
13 ก.ค. 2563
8 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
17 มิ.ย. 2563
9 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 มิ.ย. 2563
10 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
01 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21