ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
55
18 ต.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกข้อมุลการแจ้งรายละเเอียดเกี่ยวกับการหาเสียง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
08 ต.ค. 2564
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
67
07 ต.ค. 2564
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
24 ส.ค. 2564
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
99
09 ส.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
59
01 มิ.ย. 2564
7 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
01 เม.ย. 2564
8 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 เม.ย. 2564
9 ประกาศ อบต. เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
102
02 มี.ค. 2564
10 ประกาศ อบต.บางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
131
01 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23