ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 253 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 ต.ค. 2562
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ก.ย. 2562
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสี่หน่วย (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
13 ก.ย. 2562
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจำนวน 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
1
12 ก.ย. 2562
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้า ดาวน์โหลดเอกสาร
1
11 ก.ย. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 ส.ค. 2562
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง แจ้งการตรวจรับงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายพรุพลูหนัง - ห้วยต้นเตย หมูที่ 2 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 ส.ค. 2562
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ประปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปืดข้างเทท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 ส.ค. 2562
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง แจ้งการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาออก หมู่ที่ 4 ตำบลบางสัก อำภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 ส.ค. 2562
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างทท้ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
15 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23