ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องประกวดราคาจ้างจำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
12 พ.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องการเปิดเผยราคากลางจำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 เม.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องประกวดราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
30 มี.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องประกวดราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
16 มี.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 มี.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 มี.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องการเปิดเผยราคากลางจำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
22 ก.พ. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
05 ก.พ. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องประกวดราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 ก.พ. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
02 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29