ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
15 ธ.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
29 พ.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องประกวดราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
12 พ.ย. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องการเปิดเผยราคากลางจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
01 พ.ย. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องประกวดราคาจ้างจำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 พ.ย. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
08 ต.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
08 ต.ค. 2564
8 ประกาศ อบต.บางสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซ้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 25664 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
01 ต.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องประกวดราคาจ้างจำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
21 ก.ย. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
08 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32