ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.บางสัก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 ม.ค. 2563
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 ม.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจำนวน 2 โครงการ ของงองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 ม.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจำนวน 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่วนที่เหลือ) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
24 ธ.ค. 2562
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจำนวน 3 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
8
12 ธ.ค. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
31 ต.ค. 2562
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 253 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 ต.ค. 2562
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
04 ต.ค. 2562
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 ต.ค. 2562
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24