ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ต.ค. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
06 ต.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องการเปิดเผยราคากลางจำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 ก.ย. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องการเปิดเผยราคากลางจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
02 ก.ย. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 ส.ค. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง แจ้งการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.70-004 สายบ้านควนล้อน – บ้านทุ้งค่าย ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำราบ ตำบลบางสัก ดาวน์โหลดเอกสาร
31
17 ส.ค. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องประกวดราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
29 ก.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องการเปิดเผยราคากลางจำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
10 ก.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่องการตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
08 ก.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27